Aktuality > 2005

Kanadská univerzita přesunula letní semestr do Českého Krumlova

Celý letošní červen stráví v Českém Krumlově na 30 studentů a profesorů kanadské Dalhousie Univerzity v Halifaxu (Nové Skotsko), kteří se sem po několika letech příprav rozhodli přesunout výuku letního semestru oboru divadelní historie. Reagovali tak na nabídku Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, kde bude také výuka probíhat.

Setkání kanadských studentů a vyučujících se starostou města a zástupci městských organizací, Hotel U města Vídně, 2. května 2005, foto: © Lubor Mrázek Setkání kanadských studentů a vyučujících se starostou města a zástupci městských organizací, Hotel U města Vídně, 2. května 2005, foto: © Lubor Mrázek Setkání kanadských studentů a vyučujících se starostou města a zástupci městských organizací, Hotel U města Vídně, 2. května 2005, foto: © Lubor Mrázek

Českokrumlovský zámek se svým unikátním barokním divadlem je pro zahraniční studenty velmi atraktivní – v rámci své výuky budou mít možnost „dotknout se historických reálií“ a mj. i zažít v praxi fungování historického divadla – v rámci experimentálních zkoušek. Zúčastnili se i letošního ročníku konference „Svět barokního divadla“, na které každoročně přednáší špičkoví odborníci na tuto tématiku z celého světa.

Svou výuku přesouvají Kanaďané do Českého Krumlova letos poprvé – a plánují v tom pokračovat každoročně až do roku 2010.

Ve svém dalším programu mají i návštěvu českokrumlovských muzeí a galerií, kulturních památek či hudebních festivalů, přijetí u starosty města a zástupců městských organizací - a nebudou samozřejmě chybět ani na Slavnostech pětilisté růže. Organizační a technické zajištění pobytu probíhá ve spolupráci s  INFOCENTREM.

Setkání kanadských studentů a vyučujících se starostou města a zástupci městských organizací, Hotel U města Vídně, 2. května 2005, foto: © Lubor Mrázek Setkání kanadských studentů a vyučujících se starostou města a zástupci městských organizací, Prof. Petr Peřina, Dept. of Theatre Dalhousie University, Halifax, Hotel U města Vídně, 2. května 2005, foto: © Lubor Mrázek Kanadští studenti a vyučující během prohlídky města Český Krumlov, 2. května 2005, foto: © Lubor Mrázek

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov založena 1992 je příjemcem Nadačního Investičního Fondu. Ročně průměrně vybírá a uděluje 14 grantových titulů. Je zakládajícím členem PERSPECTIV, evropské asociace historických divadel. Posláním a zájmem Nadace je snaha o zachování, sběr údajů a pochopení problematiky historických divadel 17. a 18. století.

Jedním z centrálních zájmů a povinností Nadace je vzdělávání. V r. 2000 bylo správní radou Nadace rozhodnuto pořádat každoroční mezinárodní konference úzce zaměřené na jednotlivé aspekty barokního divadla.Všechny takto vzniklé přednášky se každé dva roky dvojjazyčně publikuji. Konference jsou naplánovány až do roku 2010.

Další informace:

Prof. Petr Peřina
Dept. of Theatre, Dalhousie University, Halifax Canada
předseda Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Tel: +420 380 711 298, e-mail: pperina@dal.ca, www.foundation.ckrumlov.cz

PhDr. Pavel Slavko
jednatel Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Tel: +420 380 704 612, e-mail: slavko@ckrumlov.cz