Aktuality > 2005

Dokončení projektů Phare 2002, Phare 2003

Město Český Krumlov se v rámci přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov zapojilo v letošním roce do dvou projektů EU Phare CBC.

První projekt s názvem „Přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov“ (CZ 2002/000-583.03.01/-0036 ) byl zahájen koncem února a bude dokončen koncem listopadu letošního roku. V rámci tohoto projektu se uskutečnila a financovala řada aktivit, které přispěly k informovanosti o dění v kultuře a cestovním ruchu, ke vzájemné výměně zkušeností z oblasti cestovního ruchu i k navázání nových kontaktů a prohlubování možností přeshraniční spolupráce.

  Česká verze tištěného a elektronického Kulturního kalendáře města Český Krumlov       Německá verze tištěného a elektronického Kulturního kalendáře města Český Krumlov

V rámci realizace projektu byl vydán Kulturní kalendář 2005 s nákladem 17 tisíc ks v Českém jazyce a 12 tisíc ks v Německém jazyce. V rámci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov byly realizovány rozšířené elektronické verze Kulturního kalendáře 2005 (www.ckrumlov.cz/kalendar), jak v české tak v německé jazykové mutaci v rozsahu více než 100 stran, s celkovou návštěvností v období březen až listopad více než 100 tisíc přístupů. V rámci aktualit bylo zveřejněno přes 50 zpráv a více jak 400 fotografií z nejzajímavějších akcí z oblasti kultury a cestovního ruchu, většina aktualit byla zveřejněna i v Německém jazyce. Byly vytvořeny nové stránky významných kulturních akcí (www.ckrumlov.cz/slavnosti), umožňující rychle a operativně sdělovat, doplňovat a měnit dostupné informace o klíčových akcích, včetně možnosti využívání rezervačního systému, a to vše díky snadné obsluze přímo pořadatelem.

Aktuality OIS regionu Český Krumlov      MailFórum OIS regionu Český Krumlov      Stránky významných kulturních akcí v rámci OIS regionu Český Krumlov

V rámci projektu byla uskutečněna setkání odborníků a docházelo ke vzájemné výměně zkušeností a posouzení dalších možností spolupráce v cestovním ruchu. Bylo provedeno dotazníkové šetření k možnostem zapojení se Českého Krumlova do projektu Linz - Evropské město kultury 2009. Z vyhodnocení jednoznačně vyplývá, že Český Krumlov je vhodným partnerem pro zapojení do tohoto projektu.

Příprava stránek www.linz.cz, pracovní jednání v Linci, foto: © Lubor Mrázek      Pracovní jednání realizačního týmu v Linci, foto: © Lubor Mrázek      Konferenční prostory hotelu Novotel, pracovní jednání v Linci, foto: © Lubor Mrázek

Pro interní potřebu realizačního týmu byla vytvořena internetová aplikace, která umožňuje vzájemné sdílení potřebné dokumentace projektu, vzájemnou komunikaci a sledování stavu a vývoje realizace. Tato aplikace má část veřejnou a interní. Na základě zkušeností se využití této aplikace rozšířilo i na další podobné projekty. Aplikace je velice výhodnou jak pro prezentaci projektů pro veřejnost tak i pro samotné realizátory projektů (www.ckrumlov.cz/projekty).

Webové stránky projektů v rámci OIS regionu Český Krumlov      Interní část stránek projektů v rámci OIS regionu Český Krumlov      Veřejná část stránek projektů v rámci OIS regionu Český Krumlov

Druhý projekt s názvem „Kultura a cestovní ruch – propagace aktivit měst Linz a Český Krumlov“ (CZ 2003/005-079.03.01/-0042) navazuje na předcházející, jeho realizace byla zahájena v červenci a bude dokončena v lednu 2006. V rámci tohoto projektu jsou od července zveřejňované aktuality z oblasti kultury a cestovního ruchu, připravuje se nový tištěný Kulturní kalendář 2006 a jeho elektronická verze a vedou se stránky projektu na internetu.

Nově dokončenou etapou projektu je realizace internetových stránek našeho zahraničního partnera projektu Tourismusverband Linz a to www.linz.cz.

www.linz.cz - titulní stránka      www.linz.cz - senzitivní mapa města Linz      www.linz.cz - fotogalerie

Stránky www.linz.cz představují poprvé návštěvníkovi českého internetu město Linz v češtině - informují o jeho bohaté kulturní a turistické nabídce, nabízí informace o možnostech návštěvy pamětihodností, muzeí, zábavných akcí pro děti i dospělé, návštěvu botanické zahrady, zoo a řadu dalších zajímavostí. Nechybí ani nabídka projížděk na lodi či okružních jízd po Linci. V neposlední řadě informuje i o cenách nejzajímavějších turistických produktů. O obsahovou stránku se nadále bude starat Tourismusverband Linz, technickou správou a realizací aktualizací byl dle dohody partnerů projektu pověřen management OIS.

Bližší informace o projektech a spolupráce měst Linz a Český Krumlov najdete na:
www.ckrumlov.cz/phare2002
www.ckrumlov.cz/phare2003
www.ckrumlov.cz/projekty
www.ckrumlov.cz/destination
a archivu aktualit www.ckrumlov.cz/aktuality

Bližší informace podá manažer projektu ing. Zdeňka Bohdalová, tel. 608 273 307

Ing. Tibor Horváth
manager Oficiálního informačního systému
tel: 380 704 614, fax: 380 704 619
e-mail: tibor.horvath@ckrf.ckrumlov.cz