Kiwanis klub Č. Krumlov

Kiwanis klub Český Krumlov


.. Další

Kiwanis International, logo

..Úvod

Co je to Kiwanis

Kiwanis International je jedním ze tří největších mezinárodních prestižních klubů na světě. Je to servisní klubová organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Humanitární a jiné projekty klubu mohou být místní, celonárodní i mezinárodní. Členové Kiwanis klubu reprezentují téměř všechny profese. Jejich náboženské či politické smýšlení není důležité. Jsou motivováni touhou pomáhat druhým, spolupracovat a aktivně se podílet na vytváření lepší společnosti. Kiwanis poskytuje po mnohá desetiletí vybudovanou infrastrukturu, která vám umožní rozvíjet a realizovat vaše společné myšlenky, pomůže vám setkávat se s novými lidmi a vytvářet nové obchodní či osobní kontakty po celém světě.

Kiwanis je dobrovolná prestižní organizace. Kandidáta na členství zpravidla navrhne některý ze stávajících členů klubu. Ostatní členové potom rozhodnou, zda bude kandidát přijat. Kiwanis kluby jsou buď pánské, dámské nebo smíšené. Zakládající členové klubu se sami rozhodnou, jaká alternativa je pro ně přijatelnější. V klubech jsou také manželské páry nebo se partneři zúčastňují akcí, které klub pořádá. Členské příspěvky Kiwanis International činí 31 EURO ročně za jednoho člena.

Více než 600 000 mužů, žen a mládeže z celého světa jsou členy Kiwanis International a pravidelně se scházejí v 8 600 klubech více než v 80 zemích světa.

Kiwanis také sehrává významnou roli ve formování budoucích generací. Kluby K-Kids na prvním stupni, Builders kluby na druhém stupni základních škol, Key kluby na středních školách a Circle K na vysokých jsou kiwaniéské organizace, které učí mladé lidi po celém světě pomáhat své společnosti a schopnostem vést kolektiv.

Co Kiwanis není

Kiwanis není tajným spolkem. Vše je konáno otevřeně v závislosti na souhlasu a uznání veřejnosti. Kiwanis není politickým klubem, ačkoliv každý člen by měl být obeznámen s problémy a záležitostmi své společnosti. Kiwanis není organizací, která vnucuje programy svým klubům a jejich členům. Každý klub vyvíjí takovou činnost, která nejvíce vyhovuje jeho členům a s ohledem na potřeby daného prostředí.

Historie Kiwanis

Celosvětové hnutí Kiwanis bylo založeno v lednu 1915 v americkém Detroitu. Počet jeho členů rychle přesáhl 200. O něco později vzniká druhý klub v Clevelendu. Oba tyto kluby sponzorují projekty na pomoc postiženým dětem - charitativní činnost, která se stane pro Kiwanis dlouhodobým úkolem. Později, 1. listopadu 1916 byl založen první kanadský klub v Hamiltonu, Ontario. V této době již ovšem existuje v Severní Americe dalších 31 klubů. Kiwanis se v těchto dvou zemích rychle rozvíjel a roku 1961 bylo rozhodnuto o jeho rozšíření do dalších zemí světa. Kiwanis se tak přejmenovává na Kiwanis International. Od roku 1982 je sídlo Kiwanis International v Indianapolis, USA a evropská kancelář se nachází v Gentu, Belgie. Více...

Jméno a motto

"Kiwanis" je převzaté slovo od amerických indiánů kmene Otchipew. Jeho původní výraz byl "Nunc Keewanis", což v přesném překladu znamenalo "Dobře se bavíme - děláme hluk". Během vývoje Kiwanisu však vzniklo více interpretací z nichž nejvíce používané jsou "vyjádři sama sebe" nebo "zviditelni se".

Motto Kiwanisu "We Build" neboli "My budujeme" vzniká roku 1920 na návrh tehdejšího editora kiwaniérského časopisu Roea Fulkersona. Ten těmito dvěma slovy charakterizoval náročný vývoj, který Kiwanis musel prodělat během předchozích pěti let, kdy Kiwanis bojoval o své místo ve společnosti zakládáním nových klubů. Tyto dvě slova se staly i později vůdčí silou a inspirací pro důležitou práci Kiwanisu. Jako dříve tak i nyní vyjadřují to, že to nejlepší musí být ještě vykonáno. U nás je používáný volný překlad "My vytváříme".

Cíle Kiwanisu

Dáváme přednost lidským a duchovním hodnotám před hodnotami hmotnými.
Hájíme osvojení a užívání vyšších sociálních, obchodních a profesionálních standardů.
Vlastním příkladem přispíváme ke vzniku inteligentního, průbojnějšího a svépomoci schopného občanství.
Prostřednictvím Kiwanis klubu a praktickými prostředky pomáháme vytvářet pevná přátelství, učíme oplácet nezištné služby a vytvářet lepší lidské společenství.
Spolupracujeme na vytváření a podpoře takového zdravého obecného názoru a vyšších ideálů, jež umožňují zvýšit spravedlnost, právnost a dobrou vůli mezi lidmi.

Motto Kiwanis

„Chovej se k druhým tak, jak by sis přál, aby se chovali oni k tobě“

Priorita Kiwanisu

Pro všechny kluby světa je prioritou číslo jedna pomoc dětem! Projekty klubů jsou často spojeny s celosvětovým programem Kiwanisu "Young Children: Priority One". Zaměřují se zejména na:

..Kiwanis v ČR

Historie Kiwanis u nás sahá do roku 1990, kdy byl v Brně založen první (československý) pánský klub. K lednu 2004 existuje v ČR celkem 23 Kiwanis klubů a 2 junior kluby. Počet členů tak přesáhl 420. V českých klubech je 51 % mužů a 49 % žen. Kiwanis je jednou z největších servisních organizací ve světě. Členský potenciál je ve většině zemí dělen na tzv. distrikty a divize. Distrikt je založen, když počet členů v daném státě nebo území dosáhne 1000. U nás si dal Kiwanis za cíl, před konáním evropské konvence v Českém Krumlově 2003, založit tzv. "distrikt ve formaci", což je 500 členů. Dnes mají české kluby statut Distrikt ve formaci.

V následujících letech budou nepochybně vznikat další kluby, takže brzy dosáhneme statutu distriktu tj. 1000 a více členů. Z toho vyplyne posílení postavení českého Kiwanisu v mezinárodním měřítku a také zapojení České republiky do nákladnějších projektů (např. projekt IDD), které může pomoci financovat Nadace Kiwanis International. Více na www.kiwanis.cz

..


.. Další

Další informace :

Archiv zpráv Kiwanisu
Den s handicapem, den bez bariér - 11. září 2004
Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované
Přehled dostupnosti města Český Krumlov pro handicapované
www.kiwanis.cz
www.kiwanis.org