Turista

Kontakty

INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV - informační a turistické služby

Bezplatný infoservis, rezervace a prodej vstupenek, zpostředkování služeb návštěvníkům (ubytování, stravování, doprava, prohlídky města aj.), prodej turistických produktů a suvenýrů, zajištění programu včetně firemních a konferenčních akcí, úschovna zavazadel, jízdenky, veřejný internet, kopírování, směnárna

Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel: + 420 380 704 621 až 623
Fax: + 420 380 704 619
E-mail: info@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info/infocentrum  

DESTINAČNÍ MANAGEMENT OBLASTI

Management, plánování v oblasti cestovního ruchu, propagace a podpora prodeje destinace Český Krumlov Region (ediční činnost, účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích, organizace fam tripů, propagace destinace v oblasti cestovního ruchu a kultury, správa a management Oficiálního informačního systému destinace - www.ckrumlov.info), PR a komunikace v oblasti cestovního ruchu (spolupráce s médii, organizace press tripů), marketingový výzkum, statistiky, odborné konzultace

Destinační společnost

DMO Český Krumlov, z. s.
náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
IČ: 088 14 112

Kancelář destinační společnosti

náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov

Předseda výboru destinační společnosti

Mgr. Martin Hák, martin.hak@ckrumlov.cz

Vedoucí destinační společnosti

Miroslav Březina, brezina@ckrumlov.info

Produkty a propagace

Bc. Zdeňka Chaloupková, tourism@ckrumlov.info

Marketing a PR

Ludmila Claussová, claussova@ckrumlov.info 
Ing. Jitka Boháčová, bohacova@ckrumlov.info 

S nabídkou koncertů či vystoupení souborů prosíme kontaktujte přímo jednotlivé organizátory kulturních akcí v Českém Krumlově (významné akce viz www.ckrumlov.info/kulturnitipy) nebo oddělení kanceláře starosty města Český Krumlov na kancelar.starosty@mu.ckrumlov.czfilip.putschogl@ckrumlov.cz