Infoservis

Záběry statické webové kamery

Záběry statické webové kamery se dají předem naprogramovat do tzv. sekvencí. Standardní sekvence zahrnuje 15 záběrů na vybraná místa Českého Krumlova. Naprogramovat lze celkem 255 bodů v 32 předem připravených sekvencí vždy o 15 záběrech. Kamera může také pracovat tzv. režimu monitorování, kde se pohybuje se standadní rychlostí mezi dvěma koncovými body, při konstantním uhlu elevace a stálém zoomu. Programování a přepínání techto sekvencí je manuální.

Denní záběry statické kamery - standardní sekvence

Noční záběry statické kamery - standardní sekvence

Nestandardní sekvence

Nestandardní sekvence záběrů používáme v případech zajímavých akcí v dohledu kamery. Např. sekvence pro Slavnosti pětilité růže, je více zaměřena na místa, kde se konají akce v rámci slavností a využívá jiné zvětšení než standardní záběry:

- náměstí Svornosti (3 záběry)
- Lazebnický most
- celkový pohled na jižní terasy zámku
- vchod do pivovarských zahrad a pivovarská zahrada (3 záběry)
- Na Fortně - IAS a záběr na řeku
- Prelatura
- vstup do města od Linecké ulice
- vstup do města od Jelenky
- Plášťový most