Collegium Marianum, Zámecké barokní divadlo, 10. a 11.8.2006, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2006, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček

Collegium Marianum, Zámecké barokní divadlo, 10. a 11.8.2006, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2006, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček


.