Vivaldi Orchestra Praga, Markéta Mátlová - zpěv, 15.8.2008, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček

Vivaldi Orchestra Praga, Markéta Mátlová - zpěv, 15.8.2008, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček


.