Sergej Koudrjakov, Piano Recital of the Géza Anda International Piano Competition Zurich laureate, Masquerade hall of chateau Český Krumlov, 17.8.2006, International Music Festival Český Krumlov 2006, source: © Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček

Sergej Koudrjakov, Piano Recital of the Géza Anda International Piano Competition Zurich laureate, Masquerade hall of chateau Český Krumlov, 17.8.2006, International Music Festival Český Krumlov 2006, source: © Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček


.