Collegium Marianum - “Noc v Benátkách” (árie z oper benátských mistrů), Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, 1.8.2013

Collegium Marianum - “Noc v Benátkách” (árie z oper benátských mistrů), Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, 1.8.2013


Foto: Libor Sváček
Zdroj: Auviex s.r.o.
.