Filmová hudba: Ennio Morricone a Luboš Fišer, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 21.7.2016

Filmová hudba: Ennio Morricone a Luboš Fišer, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 21.7.2016


Foto: Libor Sváček
Zdroj: Auviex s.r.o.
.