Julian Rachlin /housle, dirigent/ a Sarah McElravy /viola/, Jihočeská filharmonie, 28.7.2017, 26. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2017

Julian Rachlin /housle, dirigent/ a Sarah McElravy /viola/, Jihočeská filharmonie, 28.7.2017, 26. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2017


Foto: Libor Sváček
Zdroj: Auviex s.r.o.
.