Javier Perianes (klavír), Filharmonie B. Martinů, Manuel Hernández-Silva (dirigent), Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 3.8.2018

Javier Perianes (klavír), Filharmonie B. Martinů, Manuel Hernández-Silva (dirigent), Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 3.8.2018


Foto: Libor Sváček
Zdroj: Auviex s.r.o.
.