Test schodololezu na schodišti u kaskádové fontány v zahradě zámku Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek

Test schodololezu na schodišti u kaskádové fontány v zahradě zámku Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek


.