31. července 2004 - Barokní noc s Antoniem Vivaldim, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Daniela Krutinová

31. července 2004 - Barokní noc s Antoniem Vivaldim, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Daniela Krutinová


.