Camerata Nova, Art Leader: Jiří Kotouč, Kooperativa, pojišťovna, a.s. Garden, 18.8.2006, International Music Festival Český Krumlov 2006, source: © Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček

Camerata Nova, Art Leader: Jiří Kotouč, Kooperativa, pojišťovna, a.s. Garden, 18.8.2006, International Music Festival Český Krumlov 2006, source: © Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček


.