La fiesta - španělský večer, Cuadro Flamenco de Granada (Španělsko), La Peňa flamenca, Pivovarská zahrada, 19.8.2006, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2006, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček

La fiesta - španělský večer, Cuadro Flamenco de Granada (Španělsko), La Peňa flamenca, Pivovarská zahrada, 19.8.2006, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2006, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček


.