Pavel Steidl, Guitar Recital, Masquerade hall of chateau Český Krumlov, 23.8.2006, International Music Festival Český Krumlov 2006, source: © Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček

Pavel Steidl, Guitar Recital, Masquerade hall of chateau Český Krumlov, 23.8.2006, International Music Festival Český Krumlov 2006, source: © Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček


.