Schola Gregoriana Pragensis, Kostel Nanebevzetí P. Marie Kájov, 19.8.2007, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček

Schola Gregoriana Pragensis, Kostel Nanebevzetí P. Marie Kájov, 19.8.2007, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček


.