Orchestr Praga Camerata, Silvie Hessová - housle, Pavel Hůla - housle, Edita Randová - mezzosoprán, 22.8.2008, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček

Orchestr Praga Camerata, Silvie Hessová - housle, Pavel Hůla - housle, Edita Randová - mezzosoprán, 22.8.2008, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček


.