Misterio del Angel - Anna Polívková, Patricie Antar Poráková, Javier Antar, Michal Kurtiš, Jakub Jedlinský, Esqualo Kvintet a Tangonexion, Jihočeská intermezza 18.8.2020

Misterio del Angel - Anna Polívková, Patricie Antar Poráková, Javier Antar, Michal Kurtiš, Jakub Jedlinský, Esqualo Kvintet a Tangonexion, Jihočeská intermezza 18.8.2020


Foto: Lubor Mrázek
.