17.07.2009 - F.X.Thuri: Vodní hudba pro Český Krumlov, Severočeská filharmonie Teplice, Kühnův smíšený sbor, Schola Gregoriana Pragensis, sólisté, dirigent: Charles Olivieri-Munroe, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

17.07.2009 - F.X.Thuri: Vodní hudba pro Český Krumlov, Severočeská filharmonie Teplice, Kühnův smíšený sbor, Schola Gregoriana Pragensis, sólisté, dirigent: Charles Olivieri-Munroe, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov


Foto: Libor Sváček
Zdroj: Auviex s.r.o.
.