New York Voices (USA), Pivovarská zahrada, 4.8.2007, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček

New York Voices (USA), Pivovarská zahrada, 4.8.2007, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček


.