Turistický servis > Přehled návštěvnosti města Český Krumlov

Přehled návštěvnosti města Český Krumlov

Statistické údaje jsou nezbytnými stavebními kameny pro úspěšný management cestovního ruchu turistické destinace Český Krumlov. Na základě pravidelného sběru dat, jejich analýzy a vzájemného porovnávání je možno odvodit aktuální výsledky a dlouhodobé trendy ve vývoji cestovního ruchu.

Kontinuální a cílené sledování statistických údajů bylo započato v roce 2001, zpětně až do roku 1990. Sledována je návštěvnost stálých expozic (data poskytují provozovatelé expozic), návštěvnost kulturních akcí (data poskytují organizátoři akcí), vytíženost ubytovacích kapacit (data poskytuje Městský úřad Český Krumlov - odbor financí - údaje z evidence vybraných poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatků z ubytovací kapacity - viz obecně závazná vyhláška č. 15/2003 o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 9/2006), vytíženost parkovacích kapacit (data poskytuje Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. - provozovatel parkovacího systému v Českém Krumlově), přehled využití informačních zdrojů o Českém Krumlově (data poskytuje Oficiální informační systém Český Krumlov - návštěvnost webové prezentace a Infocentrum Český Krumlov - prodej tištěných průvodců).

Statistický přehled návštěvnosti města Český Krumlov vznikl z iniciativy Destinačního managementu Český Krumlov, který je garantem projektu. Zadavatelem projektu je město Český Krumlov.

Poskytovatelé dat nesou zodpovědnost za jejich správnost a úplnost a souhlasí s jejich dalším použitím. Realizátoři projektu nesou zodpovědnost za správné a nezkreslené zpracování poskytnutých dat.

Realizátoři projektu děkují partnerům za poskytnutí dat, spolupráci a důvěru.

Systém evidence dat je otevřený, další partneři se mohou připojit.

Dotazy, poznámky, informace, zasílání statistických dat směřujte na:
Destinační management Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 628 - 9
Fax: +420 380 704 919
E-mail: destination@ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/destination

Přehled návštěvnosti stálých expozic

Přehled návštěvnosti významných kulturních akcí

Přehled vytíženosti turistické infrastruktury

Přehled využití informačních zdrojů o Českém Krumlově

Přílohy

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Další informace a přehled vývoje návštěvnosti