Turistický servis > Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované

Průvodce i pro handicapované


.. Předcházející Úvod .. Další

Trasa Zámek

Zámecké panstvo na 2. nádvoří zámku Český Krumlov, Slavnosti pětilisté růže 2003, foto: Lubor Mrázek Trasa Zámek (Zámecké schody, vstup na 1. nádvoří, vstup z Latránu na 1. nádvoří Červenou branou, 1. nádvoří - Rejdiště, Internet Café - Unios Tourist Service, veřejné WC bezbariérové, zahradní občerstvení, Solnice, Sloupová síň - Doxa, Lapidarium, Šatlava, branka do Jelení zahrady, cesta z Jelení zahrady nad 5. nádvoří na rozcestí u Barokního divadla pod Zámeckou zahradou k Jízdárně, most přes Medvědí příkop, průchod na 2. nádvoří, 2. nádvoří, Hrádek s věží, Mincovna - prodejna vstupenek, Muzeum shop, WC bezbariérové, Máselnice, strmá cesta k průchodu na 3. nádvoří, průchod na 3. nádvoří, 3. nádvoří, 2. prohlídková trasa vstup - výstup, 1. prohlídková trasa vstup, průchod na 4. nádvoří, 4. nádvoří, 1. prohlídková trasa výstup, WC, průchod na 5. nádvoří, Václavské sklepy, Plášťový most, 5. nádvoří, Barokní divadlo, Železná brána)

Trasu je možno absolvovat oběma směry, záleží jen na tom, jaký způsob pohybu návštěvníkovi více vyhovuje, zda do kopce nebo z kopce. Ve výjimečných případech těžkého zdravotního postižení lze se svolením správy Zámku a řádně označeným vozidlem zajet i na místa označená značkou zákaz vjezdu. Výslovné povolení není vyžadováno při vjezdu řádně označeného vozidla přepravujícího těžce tělesně postiženou osobu na vyhrazené parkoviště na 1. nádvoří za Internet Café.

Vstup na 1. nádvoří zámku je možný pěšky Zámeckými schody, (+ 50 schodů, převážně bez zábradlí) nebo z Latránu na 1. nádvoří Červenou branou, v jejímž sousedství jsou dvě vyhrazená místa na parkování (prudší svah, nerovné dláždění). Je rovněž možné vjet až na nádvoří a zaparkovat na vyhrazených místech pro invalidy vpravo za Internet Café. Cesta a převážná část 1. nádvoří - Rejdiště se svažuje na východ, dolní strana nádvoří má nerovné dláždění, zbytek je válcovaný písčitý povrch), vpravo od brány je bývalá Solnice, nyní Internet Café, UNIOS TOURIST SERVICE, sídlo Kiwanis klubu (před vstupem dlážděná prohlubeň na odvod vody z nádvoří, velmi nerovné dláždění, +3 schody bez zábradlí, WC neupraveno, Internet bez bariér) a venkovní občerstvení.

Občerstvení na terase Unios Internet Café - 1. nádvoří zámku Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek Veřejné WC včetně bezbariérového je vlevo vedle zámecké Červené brány, na jihovýchodní straně nádboří - vstup přes dlážděnou prohlubeň na odvod vody z nádvoří (velmi nerovná dlažba - kočičí hlavy, asistence pro vozíčkáře nutná, WC bezbariérové).

Dále se na levé straně 1. nádvoří nachází Sloupová síň - Galerie Doxa (velmi nerovné dláždění, +1, - 2 schody), vyústění Zámeckých schodů, za centrálně umístěnou kašnou s lavičkami pod stromy jsou 3 zahradní občerstvení (bezbariérové nebo +1 schod bez WC), na pravé části nádvoří je povrch válcovaný písčitý, mírně svažitý až rovný. Zde je možné bezproblémově navštívit Zámecké Lapidárium - expozice originálů barokních soch a plastik (mírný kopec, velké dlažební kostky před vstupem, vstup bezbariérový, interiér rovina - kamenné desky), průchod do Šatlavy se stylovým zařízením (vstup +3 -2 schody). Na konci vpravo této části 1. nádvoří je branka do Jelení zahrady (mírný svah nerovná dlažba, -2 schody, nerovná prudká rampa, nezpevněná mírně svažitá pěšina, dál asfaltová cesta).

Jelení zahrada - (cesta rovina - asfalt) kolem informační tabule zámku křižujeme Trasu Jelení zahrada a Hradní ulicí míjíme říčku Polečnici a parkoviště pro osobní automobily a za ním parkoviště pro zájezdové autobusy (rovina - prašná cesta). Dostáváme se na Chvalšinskou silnici a zabočíme ostře doleva kolem garáží do uličky Na Dlouhé zdi (dlouhá cesta do kopce - asfalt) vedoucí na rozcestí nad 5. nádvoří k Železné bráně. Zde je několik nevyhrazených parkovacích míst.

Prohlídka Zámeckého Lapidária v Českém Krumlově – 1. nádvoří, foto: Lubor Mrázek

Cesta odbočuje vpravo nazad do kopce k zámecké Jízdárně, kam se dá zajet a zaparkovat až u vstupu (označené vozidlo), vpravo do kopce cesta vedoucí podél Zámecké zahrady ke vstupní bráně. Trasa do Zámku však vede vlevo na 5. nádvoří Železnou bránou. Tudy můžeme začít prohlídku Zámku shora dolů od 5. nádvoří až po nádvoří první.

My se ovšem vrátíme na 1. nádvoří a budeme pokračovat v obvyklém postupu prohlídky po mostě přes Medvědí příkop, kde jsou chováni živí medvědi (zdi mostu vysoké 1m s mříží nahoře, velké dlažební kostky), průchod na 2. nádvoří (velké dlažební kostky).

2. nádvoří – (bezbariérové, rovina, po obvodu a v centru dlažba, jinak válcovaný písek). Vlevo v jihovýchodním koutu je vstup na Hrádek s věží (výška 54,5 m, +162 točité schody, místy lanové zábradlí, 3x snížený průchod cca 160 cm, 1x zúžený průchod cca 60 cm). Vedle věže na jižní straně nádvoří Mincovna – pokladna zámku, informační bod, Museum shop, WC (bezbariérové, klíč v pokladně). Východní a severní stranu nádvoří tvoří budova Nového purkrabství, na kterou navazuje Máselnice (dole restaurace, venkovní posezení +1 schod, vstup -5 schodů, v poschodí Galerie české kultury, vstup zvenku svah +10 schodů). Na západní straně je strmá cesta k průchodu na 3. nádvoří (velký sklon, povrch dlažba, zeď vysoká 140 - 180 cm, od Mincovny okno s mříží, vyhlídka na město).

Zámecký informační systém v Českém Krumlově – 1. nádvoří, foto: Lubor Mrázek

Průchod na 3. nádvoří (velký sklon podlahy, asistence pro vozíčkáře nutná, povrch rovný, dřevěná prkna napříč, uprostřed balkón, vyhlídka na město). 3. nádvoří (povrch dlažební kostky, po stranách kamenné desky). Vstup na 1. prohlídkovou trasu zámeckých interiérů se nachází v jihozápadním koutě nádvoří. (Prohlídková trasa 1: Vstupní hala +1 + 1+ 13 +9 Zámecká kaple +3 +1 +5 Renesanční pokoje: +práh +2 +12 +12 Barokní apartmá: Eggenberský sál, jídelna, ložnice, Obrazárna: -1 -25 -1-13 Maškarní sál -9 -10 schodů).

Vstup na 2. prohlídkovou trasu (totožný s jejím výstupem) najdeme v severovýchodním koutě 3. nádvoří (Prohlídková trasa 2: Schwarzenberská portrétní galerie; interiéry 1. poloviny 19. století: hudební salón, ložnice; interiéry 3. čtvrtiny 19. století: salón, malá jídelna, apartmá kněžny Eleonory). Průchod mezi 3. a 4. nádvořím (povrch dlažební kostky, prudší západní svah dolů) – v průchodu prodejna suvenýrů a informačních materiálů (- 5 schodů).

Nákup dárků v Museum Shopu – 2. nádvoří zámku Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek

4. nádvoří (povrch žulové desky) v severovýchodním koutě se nachází výstup z 1. prohlídkové trasy, kde je rovněž obchod Souvenir Exclusiv, vedle je WC (neupraveno, vstupní dveře š=62 cm, kabina WC dveře š=60 cm).

Průchod mezi 4. nádvořím a Plášťovým mostem. Na vstupu příčný žulový okapový žlábek, pro vozíčkáře asistence nutná, nerovná dlažba, západní svah dolů, na severní straně vstup do Václavských sklepů - Mezinárodní galerie keramického designu (vstup točité (45°)schody, -10 -5 -10 +3, schody hliněné, kamenné i dřevěné, místy velmi nerovné dláždění, místy udusaná hlína, spleť chodeb značně horizontálně členěných).

Vyústění průchodu na Plášťový most. Plášťový most (velmi nerovné dláždění, příčný žulový okapový žlábek přes cestu s podélnými prohlubněmi dláždění na odvod vody, na obou stranách zdi (výška 1m) se sochami, jižní vyhlídka na město, severní na Jelení zahradu.

Strategická porada s průvodci na 2. nádvoří zámku Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek 5. nádvoří (nerovné dláždění - drenáž u jižní zdi s okny - vyhlídka na město, na převážné části válcovaný písek, východní svah. Zámecké barokní divadlo - nejvzácnější památka Českého Krumlova (boční vstup +2 schody, pro vozíčkáře je přístupné pouze hlediště), sousední Renesanční dům a Železná brána, která na západě uzavírá 5. nádvoří.

Rozcestí nad 5. nádvořím. Vpravo severním svahem můžeme zabočit dolů kolem Renesančního domu a uličkou Na Dlouhé zdi se dostaneme na Chvalšinskou silnici a do Jelení zahrady nebo si můžeme cestu do Jelení zahrady zkrátit vpravo pěšinou U Prachárny, kde je ovšem mnoho terénních schodů a prudký svah. Další cesta z rozcestí je vpravo do kopce jižním svahem k bývalé Zimní jízdárně v současnosti sloužící jako společenský sál (vstup 1/2 dveří š=65 cm, -4 schody, WC neupravené v poschodí - točité schody) a dále do Zámecké zahrady.


.. Předcházející Úvod .. Další

Obsah "Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované" :

Další informace :