Turistický servis > Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované

Průvodce i pro handicapované


.. Předcházející Úvod .. Další

Trasa Zámecká zahrada

Trasa Zámecká zahrada (150 x 750 m, 4 terasy) 1. terasa - Štěpnice naproti Renesančnímu domu pod Spojovací chodbou (bezbariérový přístup, písčité cesty), 2. terasa nad ní je bývalá Letní jízdárna naproti budově Zimní jízdárny (cca 20 kamenných schodů, písčité cesty), sem ústí Spojovací chodba ze Zámku. 3. terasa - Dolní parter (rampa původně určená pro koně, prudký svah, zpevněný povrch beton s vyčnívajícími drobnými oblázky, nerovný povrch, pro vozíčkáře asistence nutná, písčité cesty). Tato část zahrady je ve francouzském stylu. 4. terasa Horní zahrada - uprostřed přechodové terasy je nádherná Kaskádová fontána, po obou stranách schodiště (+8+11 schodů, balustráda výška cca 1m), u zahradní zdi po obou stranách zahrady 2 rampy původně určené pro koně, prudký svah, zpevněný povrch beton s vyčnívajícími drobnými oblázky, nerovný povrch, pro vozíčkáře asistence nutná, písčité cesty. U severní rampy je branka vedoucí na parkoviště -3 schody.

Kaskádová fontána v zámecké zahradě v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek

Horní zahrada (150 x 500 m) na jižní straně od Důlní ulice je současná hlavní vstupní brána do Zámecké zahrady (bezbariérový vstup, písčité cesty), naproti vstupu přes zahradu 150 m je rytířská krčma Markéta (schody dolů, vedle WC neupraveno, vstup -3 schody, dveře š=60 cm).

V horní části zahrady nad Kaskádovou fontánou se nachází letohrádek Bellarie, v jehož těsném sousedství je na podélné ose zahrady umístěné Otáčivé hlediště (2 použitelná místa, vozík zasahuje zadními koly do prostoru nohou diváků v řadě za ním, vozíčkář brání ve výhledu, na 1 plnou vstupenku vozíčkář + doprovodná osoba, účast nutno předem nahlásit v předprodejním místě).

Pohoda u jezírka v zámecké zahradě v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek

Pokračujeme-li dále do zadní části zahrady, vlevo se nám objevuje Hudební pavilón (+10 schodů), zahrada je zakončena jezírkem o ploše cca 1 ha s ostrůvkem uprostřed, písčité pěšiny jsou po celém obvodu zahrady a kromě přechodů mezi jednotlivými úrovněmi jsou dobře sjízdné.

Celou zahradu je možné objet také vně po asfaltové silnici, která je rovná kromě dlouhého svažitého parkoviště u krčmy Markéta. U Zámecké Jízdárny je cesta opět rovná, ovšem již na úrovni 1. terasy Zámecké zahrady.


.. Předcházející Úvod .. Další

Obsah "Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované" :

Další informace :