Turistický servis > Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované

Průvodce i pro handicapované


.. Předcházející Úvod .. Další

Trasa Latrán

Trasa Latrán (Budějovická brána, ulice Latrán, Pošta, ulice Pivovarská, hotel U města Vídně, ulička Klášter - Pivovarská, Spojovací chodba, Červená brána do Zámku, Klášterní ulička, Klášter křižovníků, ulice Nové Město - slepá, Na Fortně - Náplavka - průchod na Latrán, bývalý kostel sv. Jošta, Zámecké schody, Lazebnický most, Parkán, Panská ulice, Radniční ulice, Masná a Dlouhá ulice, nám. Svornost)

Zámecká věž s Hrádkem v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek Severním vstupem do města je Budějovická brána, jediná dochovaná z původních devíti městských bran, kromě průjezdu je v jedné části průchod pro chodce i pro vozíčkáře.

Před branou je most přes Chvalšinskou ulici, vpravo prudký sjezd do Jelení zahrady, za ním most přes potok Polečnici (zde chybí vjezdy na chodníky, ale obrubníky jsou místy nízké, drobná dlažba).

Za Budějovickou bránou začíná ulice Latrán (velké nerovné dlažební kostky, je vhodné použít levý chodník, drobnější dlažba, ale na jeho konci u hlavní Pošty chybí sjezd), na křižovatce za rohem jsou dvě vyhrazená parkovací místa, zde ústí ulice Pivovarská značená jako Nové Město, vede od řeky kolem parkoviště č.3, Pivovaru , restaurace Eggenberg a Kláštera.

Za křižovatkou začíná pěší zóna (viz výše), vlevo na jakémsi náměstíčku je hotel U města Vídně (vstup nájezd, interiér a WC bezbariérové).

Krátké zastavení nad mapou v Klášterní ulici v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek Zde Latrán tvoří dvojitou zatáčku, kousek za ní vlevo je ulička Klášter, spojnice do Pivovarské ulice (velmi nerovná dlažba) přímo před unikátní zámeckou Spojovací chodbou, jejíž oblouk se klene nad Latránem. Za ní je malé náměstíčko (dvě vyhrazená parkoviště), vpravo je Červená brána - hlavní vjezd do Zámku.

(Na 1. zámeckém nádvoří jsou dvě vyhrazená parkoviště, kam lze zajet autem i přes zákaz vjezdu, pokud směřujeme do Zámku).

Vedle Červené brány je bývalá Nová lékárna, proti ní je úzká, velmi nerovná Klášterní ulička vedoucí k bráně Kláštera křižovníků s červenou hvězdou, za ní je areál kláštera (velmi nerovná dlažba).

Před branou klášterní zahrady vpravo dolů odbočuje křivolaká Formanská ulička (velmi nerovná dlažba), ústící do ulice Nové Město - vlevo směřující kolem klášterní zahrady k uzavřené bráně dvora v pivovaru Eggenberg, vpravo k Latránu.

Pokračujeme-li od Klášterní uličky Latránem dolů (svah, nerovná dlažba), vlevo můžeme odbočit do ulice Nové Město a hned vpravo průjezdem na náměstíčko Na Fortně a brankou na Náplavku - nábřeží, kudy se můžeme vrátit po proudu Vltavy až na parkoviště č.3 (polní cesta). Před brankou na Náplavku vpravo se průchodem dostaneme zpět na Latrán.

International Art Studio – návštěva ateliéru Na Fortně v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek

Pokračujeme-li Latránem směrem dolů, míjíme nalevo dvůr pod tyčící se věží bývalého kostela sv. Jošta, naproti němu vpravo stoupají Zámecké schody. Latrán zatáčí vlevo na dřevěný Lazebnický most, odkud je krásný pohled na řeku, napravo na celý majestátný zámek se zámeckou věží, nalevo na kostel sv. Jošta, nábřeží Parkánu a domy v Horní ulici.

Ulice pokračující za mostem se jmenuje Radniční a povede nás na náměstí. V těsném sousedství mostu napravo je hotel Dvořák, (vstup +1 schod, vnitřek a WC bez bariér, výtah). Nalevo dlouhá ulice Parkán (velmi nerovná dlažba), zde je několik restaurací s terasami na nábřeží, stylová krčma U dwau Maryí, žádná z restaurací není bezbariérová. Ulicí Parkán se lze dostat až pod most v Horní ulici do Myší díry (+7schodů) a k půjčovně loděk.

Diskuse před Klášterem křižovníků v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek

Naproti Parkánu, vpravo za hotelem Dvořák je možné se dostat přes lávku na Ostrov a pod Lazebnickým mostem na nábřeží Vltavy další křižovatkou blíž k náměstí je vlevo Masná ulice s velmi nerovnou dlažbou, která se za zatáčkou zvedá velice strmě do kopce (asistence nutná), vpravo Dlouhá ulice se stylovou hospodou Cikánská jizba (přízemí prudký nájezd) a několika galeriemi (přízemí), téměř u náměstí vlevo je souběžné podloubí u radnice (3x +4 schody), napravo odbočuje Panská ulice, zde Radniční ulice vyúsťuje na náměstí Svornosti (v této části náměstí nová dlažba).


.. Předcházející Úvod .. Další

Obsah "Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované" :

Další informace :