Turistický servis > Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované

Průvodce i pro handicapované


.. Předcházející Úvod .. Další

Trasa Náměstí

Trasa Náměstí (náměstí Svornosti, Radnice, Infocentrum, Muzeum útrpného práva, Radniční a Panská ulice, Lékárna, Bankomat Raiffeisenbank, Měšťák - The Old Inn, Morový sloup s kašnou, Lahůdky Krumlovská Fontána, ulička do Kostelní ulice, Spořitelna, Horní ulice, Šatlavská ulice, Dům fotografie)

Náměstí je mírně západně svažité, povrch dlažební kostky, terén je nerovný, základní komunikační trojúhelník je dán Horní ulicí (asfalt vjezd na náměstí), Radniční ulicí (vjezd na náměstí z Latránu) a výjezdem Na Louži. V jižní části náměstí stojí Morový sloup s kašnou, v podloubí na severní straně náměstí (kamenné desky) se nachází Infocentrum – oficiální turistické a informační centrum města Český Krumlov (vstup mírný svah, práh a vyšší rohožka, Internet, parkování - 1 vyhrazené místo).

Panorama náměstí Svornosti v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek

Radnice - Městský úřad, Městská policie, Muzeum útrpného práva (vstup +1 schod nestejné výšky, sklepní prostory, schody, bezbariérové WC - rampa). Veřejné WC vedle Infocentra (klíč, prudký svažitý průjezd do dvora, nerovné dlažební kostky). Radniční ulice v severozápadním koutě náměstí - vjezd na náměstí z Latránu (nová dlažba), západní strana náměstí - městská Lékárna (vstup +1 schod nestejné výšky ve svahu), Raiffeisenbank (bankomat bez bariér, interiér schody), Hotel Měšťák - The Old Inn (chybí nájezd na obrubník podloubí, bezbariérový interiér, zájezdná výška stolu v restauraci 620 mm, terasa na náměstí přístupná z restaurace), stanoviště TAXI.

Jihozápadní výjezd Na Louži (nová dlažba), jižní strana náměstí Hotel Zlatý Anděl - pasáž do Kájovské ulice, (schody). V podloubí (kamenné desky) občerstvení - Krumlovská Fontána, (samoobslužný bufet, bezbariérový přístup, WC neupraveno).

Infocentrum Český Krumlov – zápůjčka audioguidu pro individuální prohlídku města, foto: Lubor Mrázek

V jihovýchodním koutě náměstí úzká svažitá ulička do Kostelní ulice, východní strana náměstí - restaurace Hrozen, banka Česká spořitelna, chodník kamenné desky, 2 telefonní automaty.

V severovýchodním koutě náměstí je Šatlavská ulice (velmi nerovná dlažba), zde najdeme Dům fotografie a před vyústěním do Masné ulice je stylová krčma Šatlava s otevřeným ohništěm (vstup kamenný práh, přízemí, k WC + 5 šikmých úzkých schodů).


.. Předcházející Úvod .. Další

Obsah "Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované" :

Další informace :