Turistický servis > Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované

Průvodce i pro handicapované


.. Předcházející Úvod .. Další

Trasa Horní brána

Trasa Horní brána (parkoviště P2, Kaplická ulice, Divadlo, Rooseveltova ulice, Horní ulice, most Na Horní bráně, Myší díra, Regionální muzeum, Hotel Růže, Prelatura, Kaplanka, Masná ulice, Kostelní ulice, kostel sv. Víta, náměstí Svornosti)

Z Objížďkové ulice na křižovatce se semaforem a s krásným a nejznámějším výhledem na město (viz foto na titulní straně) odbočíme do centra do Kaplické ulice (mírný svah - dlažba). Vpravo je parkoviště č.2 (vyhrazené místo není) s vyhlídkou, na křižovatce je vpravo Městské divadlo s kavárnou (4 místa v hledišti s bezbariérovým WC), vlevo Rooseveltova ulice s několika penziony, některé jsou v přízemí, ale bezbariérově upravený je pouze Pension Myší Díra (bezbariérový pokoj s příslušenstvím). Hned vedle jsou schody (-86) sestupující dolů k Vltavě k půjčovně loděk a k Myší díře (-7 schodů), což je průchod pod mostem do ulice Parkán.

Panorama Českého Krumlova, pohled z odpočívadla na Objížďkové ulici, foto: Lubor Mrázek

Zde také začíná pěší zóna (viz výše). Po obou stranách mostu u Horní brány klenoucího se nad Myší dírou je pěkný výhled na řeku Vltavu, vlevo na jih na Městský park a Plešivec, vpravo na sever pak na Zámek a Latrán. Za mostem (rovina - ulice asfalt, chodník drobná dlažba) vpravo je Regionální muzeum (3 poschodí, schody bez výtahu), vlevo rozsáhlý objekt bývalé jezuitské koleje, dnes hotelu Růže (vyhrazené parkoviště, vstup +1 vysoký schod nebo vchod branou 3x +1 schod, interiér s restaurací a WC bez bariér, v poschodí s výtahem 1 pokoj bez bariér, Jezuitský sál, u sálu není bezbariérové WC, je v přízemí). Vpravo z parkoviště hotelu (svah - hrubý štěrk) je vyhlídka na Parkán, řeku Vltavu s Lazebnickým mostem, Latrán s bývalým kostelem sv. Jošta, klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou se zahradami, pivovar Eggenberg a dominantní Zámek s věží.

Informace před návštěvou Městského divadla v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek S parkovištěm sousedí restaurace U písaře Jana (nízký obrubník, bezbariérový vstup, WC v suterénu). Naproti je vjezd (prudké stoupání, asistence nutná - asfalt) do nádvoří objektu bývalé Prelatury (mírné stoupání - nerovná dlažba), v němž sídlí Městská galerie (schody dolů), Městská knihovna (schody do zvýšeného přízemí), v poschodí Prokyšův sál (neupravené WC -10 schodů a sál -7 schodů). Na protější straně nádvoří je průjezd na terasu (mírné stoupání, velmi nerovná dlažba) před kostelem sv. Víta (+1 nízký schod, kamenná dlažba, koberec, kamenné desky).

Vrátíme se k naší trase před Prelaturu a pokračujeme trochu více se svažující Horní ulicí, vpravo klesá velmi strmá, ale krásná Masná ulička (příkrý svah, asistence nutná - velmi nerovná dlažba), z naší trasy nalevo za rohovou budovou Kaplanky stoupá kamenné schodiště (+35 schodů se zábradlím) na terasu před kostelem sv. Víta, které lze obejít Prelaturou. Vedle kostelních schodů vede svažitá Kostelní ulička (svah - asistence nutná, dlažba), naproti kostelu z Horní ulice je též veřejné WC (bezbariérové, strmý nájezd nahoru - dlažba), za ním jsou už po obou stranách ulice velmi úzké chodníky, zde je vlevo bankomat (pro vozíčkáře nedosažitelný) a následně už vstupujeme na náměstí Svornosti (konec asfaltu, nerovná dlažba).


.. Předcházející Úvod .. Další

Obsah "Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované" :

Další informace :